Nikola Radisavljević

Zavrsio srednju medicinsku skolu u Kraljevu, smer medicinski tehnicar.Diplomirao sam na Visokoj zdravstvenoj školi    strukovnih studija u Kragujevcu na Studijskom programu- strukovni fizioterapeut 2020.godine

Radno iskustvo:

  • Specijalna bolnica za  za rehabilitaciju ‘Agens’ Mataruska banja 2020-2021z god. ( pripravnicki staz)
  • Kosarkaski klub ‘Sloga’ Kraljevo 2021. god (sportski fizioterapeut)
  • Specijalna bolnica za rehabilitaciju ‘Agens’ Mataruska banja 2021. god (strukovni fizioterapeut)
  • Ambulanta za rehabilitaciju „MANUAL physical therapy“, Beograd 2022. godine.