KINESIO TAPING je procedura korišćenja specijalnih elastičnih traka koje bez medikamenata koriguju funkciju mišića (olakšavaju pokret) i smanjuju bol imobilizacijom mišićne fascije (opne).

Kinezio tejping (kinezi traka) je terapeutska metoda koja je najpre postala popularna među sportistima. Koristi se već duže vreme u svrhu prevencije i lečenja sportskih povreda. Ova metoda se ne koristi isključivo za sportske povrede već i u lečenju drugih povreda. Metodu je razvio dr. Kenzo Kase 1970. godine u Japanu. Njegov glavni cilj je bio da se eliminiše bol i da se ubrza proces oporavka mekog tkiva.

Postoje brojne koristi ove metode- smanjena osetljivost mišića, smanjena bol u mišićima, smanjena ukočenost mišića koja se javlja posle nekih tretmana, ubrzano lečenje, smanjenje otoka, limfna drenaža i ubrzanje protoka krvi.

Kinezio Tejping

Kinezio tejping omogućava puno pokretanje mišića. Ne utiče negativno na cirkulaciju što znači da nema nikakvog uticaja na smanjen protok krvi. Kod rehabilitacije ova traka radi u kontinuitetu, tako da se svaki tretman može nastaviti za dva ili tri dana.

Koristi se za - balansiranje mišića i dovođenje mišića u stanje kada oni mogu normalno da funkcionišu - mišićni tejping

- Mehaničke, prostorne, ligamentne, limfne i cirkulatorne korekcije – korektivni tejping                  

Glavni fokus kinezio tejpinga je procena pacijentovog stanja. Procenjivanje stanja pacijenta, razmatranje kako simptoma tako i uzroka individualnih stanja su ključni za uspešan tretman.

Teorija

Način aplikacije teoretski utiče na ishod, npr. Kinezio tejping se aplicira na kožu, tj. povređen mišić, tako što se ona ručno isteže. Ovaj vid aplikacije omogućava koži da napravi tzv. vijuge koje će podići kožu. Prema teoriji ove vijuge pomažu regeneraciju povređenog tkiva tako što povećavaju prostor između mišića i ublažavaju otok koji je nastao posle povrede. Na ovaj način se smanjuje pritisak i dekompresuju se senzorni receptori što dovodi do smanjenja bola.

Prema teoriji, podizanjem kože stvara se prostor koji omogućava limfi da se brže drenira, ovo omogućava veći protok krvi u deo koji je tretiran trakom.

Osnove aplikacije kinezio tejpinga :

 • Obavezno detaljno pregledajte pacijenta kako biste pronašli koji način aplikacije je adekvatan
 • Ne aplicirajte traku na kožu koja je oštećena od sunca, posekotina, opekotina i oderotina ili osipa
 • Koža pre aplikacije treba da bude čista, bez ulja i losiona
 • Ukoliko dlake smetaju prilikom aplikacije, njih treba ukloniti
 • Ukoliko je pacijent vežbao, obratite pažnju da na delu na koji stavljate traku da nema znoja
 • Pošto je traka aplikovana, aktivirajte lepak koji je osetljiv na toplotu tako što ćete trljati površinu trake gore dole
 • Sačekajte makar 1 sat posle aplikacije da biste vežbali
 • Nemojte da plivate ili da se tuširate 1 sat posle aplikacije
 • Da biste traku osušili posle vežbanja, plivanja ili tuširanje, nežno pređite preko nje
 • Prikladna je kod trudnica i majki koje doje prilikom smanjenja misicno skeletnog bola bez medikamenata

Kontraindikacije i mere opreza su:

 • malignitet
 • infekcije, celulit
 • otvorene rane