Manuelne tehnike su bezbolne, sigurne, akademske tehnike lečenja uz pomoć ruku fizioterapeuta. Trenutno u svetu su zlatni standard kod lečenja akutnog i hroničnog bola u kičmenom stubu (diskopatija, diskus hernija, cerviko brahialgija, lumbo išijalgija) i zglobovima (rame, lakat, zglobovi šake, kuk, koleno i zglobovima stopala) kao i kod sportskih povreda (uganuća zglobova i povreda mišića). Korišćenjem specijalnih manuelnih testova i tehničkih dijagnostičkih metoda (RTG, MR, UZ, CT) uspostavlja se dijagnoza. Manuelne tehnike su najefikasnije u restauraciji pokreta i vraćanja funkcija određenih delova tela (podešavanje zglobova). Sastoje se od mobilizacije, manipulacije zglobova...

Šta je manuelna terapija i kako može da Vam pomogne?

Manuelna terapija ukoliko može da se primeni pruža taktilno iskustvo koje mnogi pacijenti cene, i što je još važnije koje im koristi. Što se tiče ortopedske brige, manuelna terapija je odlična kada je reč o izboru lečenja. Ukoliko imate neki ortopedski problem verovatno ste već čuli za manuelnu terapiju, ali možda još uvek ne razumete kako ona može da Vam pomogne. Ispod možete naći kratko objašnjenje.

Manuelna terapija i ortopedska nega

Manuelna terapija je tretman dodirom koji uključuje pomeranje zglobova u određenim pravcima, istezanje mišića i vežbi sa i bez otpora. Cilj ove terapije je da smanji bol i da poveća funkcionisanje, pri čemu se vodi računa o odgovoru mišića i reakciji na tretman. Pacijenti različito reaguju na određene pokrete, zato fizioterapeut može da kombinuje tehnike koje mogu da povrate normalnu funkciju zglobova i mekog tkiva. Za one koji pate od akutnog i  hroničnog bola, manuelna terapija je dobar korak i veoma doprinosi efikasnom lečenju.

Ortopedska manuelna terapija

Iako ortopedska manuelna terapija liči na druge vidove fizikalne terapije, postoje mnoge važne razlike. Uz pomoć manuelne terapije, može se detaljno pratiti reakcija pacijenta koja pomaže prilikom procena za dalje lečenje. Reakcija pacijenta pomaže u uspostavljanju dijagnoze, daje uvid u ono što se može ispraviti i pomaže u stvaranju opšte slike o trenuntom stanju pacijenta.

Benefit manuelne terapije

Najvažnije je vreme, mauelna terapija pomaže pacijentima da povrate zdravlje brzo i efikasno. Ukoliko se radi o hroničnom bolu, manuelna terapija će pomoći pacijentu da se vrati normalnom životu mnogo brže. Korišćenjem specijalnih manuelnih testova i tehničkih dijagnostičkih metoda (RTG, MR, UZ, CT) uspostavlja se opisna dijagnoza.

Dr James Cyriax kao "otac" Moderne Ortopedske Medicine nam je omogućio princip definicije izvora bola, koji deo tela daje bol uz pomoć specijalnih ortopedskih testova. Izvor bola može biti diskus, dura, nerv, ligament, zglobna površina, tetiva, mišić… Manuelne tehnike su najefikasnije u restauraciji pokreta i vraćanja funkcija određenih delova tela ("podešavanje zglobova"). Sastoje se od mobilizacije i manipulacije zglobova,frikcije tkiva...

MANIPULACIJA je precizno lokalizovan, pojedinačni, brz i odlučan pokret male amplitude u posebnom položaju.

MOBILIZACIJA je pokušaj restauracije punog i bezbolnog pokreta zgloba ritmičnim, pasivnim i ponavljanim pokretima.

Ona takođe psihološki pomaže u oporavku, a pored sebe sve vreme imate obučenog fizioterapeuta koji Vam je podrška u oporavku.

Manuelne tehnike koje primenjujemo su bezbolne, sigurne, akademske tehnike lečenja uz pomoć ruku fizioterapeuta specijalista ("hands on" tehnike). Trenutno u svetu su zlatni standard kod lečenja akutnog i hroničnog bola u kičmenom stubu (diskopatija, diskus hernija, cerviko brahialgija, lumbo išijalgija) i kod povreda i bola u perifernim zglobovima (ramena, lakta, zglobova šake, kuka, kolena i zglobova stopala) kao i kod sportskih povreda (uganuća zglobova i povreda mišića).Većina od naših tehnika koje primenjujemo su autorizovane i u sklopu evropskih i svetskih univerziteta i instituta.

Kandidati za manuelnu terapiju

Ukoliko patite od problema sa zglobovima, mišićima i tkivom, koji utiču na Vaš pokret i prouzrokuju bol, onda bi trebalo da ste kandidat za manuelnu terapiju. Ukoliko smatrate da ste kandidat za manuelnu terapiju i želite više informacija, ljubazno osoblje ambulante za rehabilitaciju "Manual physical therapy" će Vam izaći u susret.