Bojana Stanimirović Smiljković

Osnovne studije završila na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji 2009. godine sa zvanjem Viši fizioterapeut. Godine 2013. stekla zvanje strukovni terapeut. Specijalističke studije iz manuelne terapije na univerzitetu u  Beogradu završila sa prosečnom ocenom 9,4.

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

 • PNF I i II stepen (međunarodni institut za neurorehabilitaciju, IPNFA, SAD)
 • Dry Needling  (INSTEMA, Institut za postdiplomske studije Valensija, Španija)
 • Neuromuscular tejping I stepen (Neuromuscular taping institute, Rim, Italija)
 • Manual therapy course ( OSTEAS )
 • Moderna medicinska akupunktura I,II (B.Gardašević,Norveška)
 • Moderna  medicinska akupunktura,PENS,Perkutana elektro nervna stimulacja,( B.Gardašević,Norveška)
 • Temporomandibular joint disorders- Osteopathic therapy ( Temporomandibular Disorder school-Italija)
 • Periferne manipulacije gornjih i donjh ekstremiteta (INSTEMA)

 

Izdati stručni radovi i održana predavanja:

 • Kineziterapijski pristup lumbalnom sindromu ,V Kongres fizioterapeuta sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, 2011. godine.
 • Značaj rehabilitacije starih lica sa cervikalnim sindromom, VI Kongres fizioterapeuta sa međunarodnim ućešćem, Novi Sad, 2013. godine
 • Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji,KME- Društvo fizioterapeuta Srbije,Akademija“Osteas,Beograd,2018.godine i Klinika za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“,Medicinski fakultet Novi Sad,2019,2020.
 • Dijagnostičke metode u manuelnoj terapiji II,UDFS,Fizio Edukacija Tim,Hotel Prag Beograd,2020.

Radno iskustvo:

Dom zdravlja Zvezdara 2009 -2010. godine.

Ambulanta za rehabilitaciju "Activo" Beograd 2010 - 2015. godine.

Ambulanta za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy" Beograd, 2015. godine.