Uroš Korlenka

Završio srednju medicinsku školu „Nadežda Petrović“ 2016. godine u Beogradu smer medicinska sestra - tehničar. Diplomirao 2020. godine na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu studijski program - Strukovni radni terapeut. 

Na Visokoj zdravstvenoj i sanitarnoj školi strukovnih studija „Visan“ u Beogradu 2021. godine diplomira na studijskom programu - Strukovni fizioterapeut. 

Obavljena edukacija :

- Mulligan concept - Manual therapy

 

Radno iskustvo:

  • Pripravnički staž na Institutu za reumatologiju u Beogradu 2020. godine u periodu od 6 meseci;
  • Pripravnički staž na Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 17a, 2021. godine u periodu od 6 meseci;
  • Ambulanta za rehabilitaciju "Manual physical therapy", Beograd 2022. godine.