Završila srednju ekonomsku školu u Gornjem Milanovcu,smer finansijski administrator,2019. godine.
Diplomirala na Visokoj sportskoj i zdravstvenoj školi " VSZS " u Beogradu 2022.godine i stekla zvanje Strukovni fizioterapeut.

 

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

  • PENS (Perkutana električna nervna stimulacija B.Gardašević,Norveška ) 

 Radno iskustvo:

  • Pripravnički staž u Ambulanti za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy",Beograd 2022-2023.godine u trajanju od 6 meseci
  • Ambulanta za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy", Beograd 2023.godine