Željka Zdravković

Završila srednju Medicinsku Školu, smer fizioterapeutski tehničar u Beogradu 2015.godine. Diplomirala sam na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu na Studijskom programu- Strukovni fizioterapeut 2019.godine.

Obavljena post diplomska edukacija i usavršavanje:

  • Easy flossing academy
  • Sporttape Level 1-Kinesiology tape in sport
  • Dry Needling (REHAINTEGRO Poland)
  • Mulligan, Mulligan Concept Teacher's Association

Radno iskustvo:
  • Pripravnički staž u trajanju od 6 meseci obavila u Klinici za rehabilitaciju ,, Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, 2019.godine
  • Volontirala u Opštoj bolnici Petrovac na Mlavi 2019.godine 
  • Ambulanta za rehabilitaciju "Manual physical therapy", Beograd 2020.godine