Snežana Petaković

Srednju medicinsku školu završila u Beogradu 1993. godine i stekla zvanje medicinska sestra - tehničar. 

Dodatno usavršavanje: 

  • Informaciono talasne terapije
  • Odnosi sa javnošću i veština poslovne komunikacije - FON
  • Kardiopulmonalna cerebralna reanimacija - Gradski Zavod za hitnu medicinsku pomoć

Kao i više od 30 drugih obuka, stručnih skupova, seminara i kongresa.

Radno iskustvo 

Zavod za zašttiu zdravlja studenata, Beograd 1994. - 1995. godine.

Dom Zdravlja "Zvezdara", Beograd 1996 - 1999. godine.

Dom Zdravlja "dr Milutin Ivković", Beograd 1999. - 2018. godine.

Ambulanta za rehabilitaciju "MANUAL physical therapy" Beograd, 2018. godine.